Putokaz ka pridruživanju Evropskoj uniji

Vojvodina bitna karika

Seminar pod nazivom „Proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji” održan je 5. septembra u maloj sali Skupštine opštine Pančevo. O ovoj temi govorili su predstavnici Kancelarije za evropske poslove Autonomne Pokrajine Vojvodine iz Novog Sada Igor Bajić, Andrija Aleksić i Nenad Đuretić. Predavače i prisutne najpre je pozdravio predsednik opštine Srđan Miković, koji je naglasio da je ovaj seminar organizovan u cilju poboljšanja kvaliteta života naših sugrađana, ali i kao putokaz ka evropskoj integraciji.

Savetnik za strukturne poslove i razvojnu pomoć Igor Bajić najpre je predstavio Kancelariju za evropske poslove, osnovanu pri Izvršnom veću AP Vojvodine, koja organizuje edukativne seminare na teritoriji Vojvodine radi približavanja evroatlanskih i evropskih integracija njihovim standardima i navikama. Bilo je reči o tome šta građane Srbije očekuje na tom putu, kao i o tome šta se događa već sada. Cilj jeste mogućnost korišćenja fondova EU, upućivanje građanstva i lokalne samouprave u proces evropskih integracija u skladu s mogućnostima u kojima se Srbija nalazi. Kako je Andrija Aleksić istakao u izjavi za „Pančevac”, akcenat ovog seminara jeste na ekonomskom delu, budući da Vojvodina ima iskustva posebno u prekograničnoj saradnji i mogućnostima korišćenja fondova EU. Na tom putu Vojvodina predstavlja ključnu kariku u Srbiji, što dokazuju brojni rezultati o kojima je bilo reči na ovom susretu. Prezentacija programa o mogućnostima korišćenja fondova, saradnji i svim koristima koje taj put pruža veoma je važna, jer Srbija ima strateški cilj, a to je približavanje EU. Ovom prilikom Aleksić je govorio o programu prekogranične saradnje, a Nenad Đuretić o fondovima AP Vojvodine.

Ovaj seminar bio je namenjen pančevačkim funkcionerima, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, privrednicima, predsednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, socijalnim i zdravstvenim radnicima, kao i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima.