Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek, Zoran Pavić i Jelena Radosavljević Rovčanin, bili su u radnoj poseti još jednoj lokalnoj samoupravi u nizu, gradu Somboru, gde su održali sastanak načelnicom Gradske uprave Helenom Roksandić Musulin, šefom Odseka za lokalni ekonomski razvoj Mihaelom Placom, pomoćnikom gradonačelnika Ivanom Šimunovim i saradnicama.

Predstavnici Gradske uprave grada Sombor predstavili su aktuelne EU projekte u implementaciji, od kojih je nekoliko u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i jedan u sklopu Intereg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija, kao i planove za nove projekte. Veliki broj odobrenih projekata govori o angažovanju i kvalitetu ovog tima, tako da spadaju u red lokalnih samouprava koje su primer dobre prakse onim opštinama koje pripadaju nerazvijenim, a sa kojima je Fond u prethodnom periodu radio u cilju podizanja njihovih kapaciteta. Akcenat razgovora je bio na tome kako unaprediti već vrlo dobru saradnju Grada Sombora i Fonda „Evropski poslovi“ APV, s obzirom na partnerstvo u prethodnim projektima. Velika je zainteresovanost za trodnevne obuke Fonda, kako bi proširili svoje operativne kapacitete, kao i za učešćem na drugim EU programima, u cilju sticanja novih iskustava i rešavanja nekih od problema i izazova sa kojim se suočavaju na teritoriji grada i opštine Sombor.