U svrhu intenziviranja saradnje s vojvođanskim lokalnim samoupravama, predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek, Nemanja Davidović, Zoran Pavić i Jelena Radosavljević Rovčanin, posetili su grad Suboticu i održali sastanak sa predstavnicama Gradske uprave, Simonidom Pavićević iz Sekretarijata za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam (Odsek za lokalni ekonomski razvoj) i njenim saradnicama.

Tema razgovora bili su aktuelni evropski projekti Subotice. Jedan od njih se realizuje u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, dok se tri projekta implementiraju u okviru programa prekogranične saradnje sa Mađarskom i Hrvatskom. Tokom razgovora predstavnicima Fonda su predočeni izazovi u implementaciji ovih projekata. Predstavnici grada Subotice izneli su planove kako da kroz apliciranje na buduće pozive Evropske unije reše neke od ključnih problema grada Subotice i okoline, kao što je pre svega problem visokog nivoa podzemnih voda. Dogovorena je buduća saradnja u vidu obuka za pisanje projekata, konsultacija sa iskusnim kadrom Fonda, kao i mogućnost zajedničkog partnerstva na nekom od projekata od zajedničkog interesa.