Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Zoran Pavić i Senka Bengin, zajedno sa predstavnicima Razvojne agencije Vojvodine, direktorom Razvojne agencije Nikolom Žeželjem i njegovim saradnikom Biljanom Vrzić, posetili su danas Opštinu Kovin i Opštinu Bela Crkva. U Opštini Kovin  sreli su se sa Slađanom Ćirkovački, savetnicom u Grupi za lokalni ekonomski razvoj (LER) i njenim saradnicima. U Opštini Bela Crkva sreli su se sa Gordanom Timotijević, savetnicom za izradu, praćenje i realizaciju projekata u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj (KLER) i Darkom Ostojićem, savetnikom za izradu, praćenje i realizaciju projekata u KLER-u i njihovim saradnicima.

Tokom održanih sastanka, dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema EU i buduće obuke u Opštini Kovin od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koje su planirane za sve zainteresovane s teritorije opštine. Takođe, predstavnici Opštine Kovin izneli su svoje probleme sa kojima se suočavaju – potreba za obnavljanjem javne rasvete u opštini – a koje bi mogli da reše kroz realizaciju EU projekata, u čemu bi im Fond pomogao. U Opštini Bela Crkva, razgovarano je o velikom broju aktivnosti i o projektima koji se realizuju u opštini.

Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču javne lokalne samouprave (JLS).