Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Kristina Bašić i Senka Bengin, zajedno sa direktorom Razvojne agencije Vojvodine Nikolom Žeželjem i njegovim saradnicima Natašom Rončević i Tijanom Mirković, posetili su danas Opštinu Ada i Opštinu Bečej. U Opštini Ada sreli su se sa zamenikom šefa Odeljenja za kapitalne investicije i lokalni ekonomski razvoj (LER) Laslom Aproom, dok su se u Opštini Bečej sreli sa članom Opštinskog veća zaduženog za privredu i preduzetništvo Draganom Kovačem i njegovim saradnicima.

Tokom održanih sastanka, dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema EU i buduće obuke u Opštini Ada i Opštini Bečej od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koje su planirane za sve zainteresovane s teritorije Opština. Predstavnici Opštine Bečej izneli su svoje probleme sa kojima se suočavaju – potrebu za energetskom sanacijom 17 objekata na teritoriji Opštine Bečej, kao i delimičnom rekonstrukcijom opštinske zgrade koja je pod zaštitom države – a koje bi mogli da reše kroz realizaciju EU projekata, u čemu bi im Fond pomogao.

Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču javne lokalne samouprave (JLS).