Predstavnici Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, Zoran Pavić i Senka Bengin, zajedno sa predstavnicima Razvojne agencije Vojvodine, Majom Skojić Heger i Jaroslavom Ferko, posetili su danas Opštinu Srbobran gde su se sreli sa članom Opštinskog veća za međunarodnu i regionalnu saradnju i lokalni ekonomski razvoj (LER) Radivojem Debelјačkim i njegovim saradnicima.
Tokom održanog sastanka, dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema EU i buduće obuke u Opštini Srbobran od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koje su planirane za sve zainteresovane s teritorije Opštine. Predstavnici Opštine izneli su svoje probleme sa kojima se suočavaju – potrebu za razvojem turizma, kao i razvojem kulture u Opštini Srbobran – a koji bi mogli da se reše kroz realizaciju EU projekata, u čemu bi im Fond pomogao.
Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču javne lokalne samouprave (JLS).