Radna praksa studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u Fondu “Evropski poslovi” APV

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine i ove godine uspešno realizuje radnu praksu za studente Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu koji pohađaju Studijski program za evropsku i međunarodnu ekonomiju i biznis. Studenti ovog studijskog programa stiču znanja o ekonomiji Evropske unije i specifičnostima poslovanja na jedinstvenom evropskom tržištu, kao i o procesu prilagođavanja ekonomije i poslovanja u Srbiji pravilima i standardima Evropske unije. Ovih 15 mladih, budućih eksperata iz oblasti evropskih integracija i regionalne ekonomije, imali su priliku da, kroz dvonedeljnu praksu, koja se jednim delom odvijala onlajn – poštujući sve propisane mere usled pandemije – steknu niz praktičnih znanja o programima Evropske unije i načinu apliciranja za sredstva iz evropskih fondova, kao i da kroz zadatke saznaju više o pretpristupnim fondovima dostupnim Republici Srbiji, programima prekogranične saradnje, transnacionalnim programima, kao i drugim programima Evropske unije (poput Erasmus+ programa). Drugi deo radne prakse je obuhvatao obuku za pisanje predloga projekata, na kojoj su se polaznici upoznali sa logikom formulisanja predloga projekata, načinom popunjavanja aplikacionog formulara, kao i definisanjem aktivnosti i budžeta.