Razvoj ruralnih područja – šansa za Vojvodinu

Brisel, Belgija, 11. oktobar – Predrag Novikov je posetio Evropsku komisiju, gde je održana konferencija o novim programima Ruralne politike Evropske unije u periodu 2007-2013. godina. Kao glavni ciljevi označeni su podrška konkurentnosti lokalnih proizvođača, modernizacija opreme, kontrola kvaliteta, dok je prioritetan značaj dat razvoju života u seoskim predelima. Posebnim merama biće podržana proizvodnja organske hrane, kao i obnovljivih resursa, istakli su predstavici Direktorata za poljoprivredu. U narednom budžetskom periodu došlo je do značajnih promena formiranjem jedinstvenog Ruralnog razvojnog fonda.

Približavanje Evropskoj uniji, sticanje statusa kandidata, kasnije i člana, omogućava da značajni fondovi EU budu na raspolaganju seoskim domaćinstvima, što je od posebnog značaja i za stanovništvo Vojvodine. Za opstanak sela Vojvodine, neophodno je dati podršku razvoju i sektora izvan poljoprivrede, kao što su turizam, kreiranje malih preduzeća u oblasti prerade, usluga, i slično. Mere izgradnje infrastrukture, podizanje nivoa usluga javnih službi kroz subvencionisani lokalni prevoz, izgradnja škola i obdaništa, kao i podizanje standarda direktno utiču na ostanak ljudi na selu, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove. Tokom razgovora, od strane predstavnika Evropske komisije, dobijena su uveravanja da će, već tokom naredne godine, naša pokrajina biti u mogućnosti da postane član mreže ruralnih područja Evropske unije.