Realizovan trening Design Thinking- a za zaposlene u kreativnim i kulturnim industrijama

Design Thinking Fundamentals trening – koji je namenjen zaposlenima u turizmu, kreativnim i kulturnim industrijama – realizovan je 27. i 28. decembra 2022. u Novom Sadu. Trening je realizovan u sklopu projekta “Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u Jadransko-jonskom regionu” koji realizuje Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Tokom dvodnevnog treninga, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pristupom Design Thinking-a. Design Thinking pristup koncipiran je kao dvodnevni trening tokom kojeg se učesnici upoznaju sa fazama inspiracije, ideacije, prototopiranja i implementacije. Trening je zasnovan na aktivnoj i praktičnoj primeni alata; rešavanju izazova simulirajući realnu poslovnu situaciju. Zadovoljstvo i korisnost treninga, kao i dalja primena alata u razvoju preduzetničkih veština u kreativnim i kulturnim industrijama, ilustruju neki od komentara anonimne evaluacije učesnika:

–    “Veoma mi se dopalo to što smo kroz praktične primere i zadatke učili. “

–    “Timski rad kao pristup pronalaska rešenja odnosno harmonizacija različitih mišljenja.”

–    “Interaktivnost, zabavan proces koji omogućava da se ljudi zbliže i druže, opuštena atmosfera.”

–    “Sve je bilo u skladu sa očekivanjima i ponudilo čak i neke nove uvide.”