Regije ključne za brži izlazak iz krize

Samit evropskih regija i gradova se ovih dana uz učešće preko 600 predstavnika, održava u Pragu. Na poziv Komiteta regiona iz Brisela, Kancelarija za evropske poslove zajedno sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, učestvuje na ovom skupu. – Glavna tema je kreiranje mera za efikasno suočavanje sa ekonomskim turbulencijama koje su zahvatile ceo svet. U tom velikom talasu nestabilnosti praktično preko noći nestaju velike kompanije dok na hiljade ljudi ostaje bez posla. To naravno predstavlja i značajan izazov za svaku zemlju. Zato je i naš zadatak da se upoznamo sa merama koje sprovode zemlje u okruženju, koje sprovodi Unija, da ne izmišljamo stalno toplu vodu već da bez srama iskopiramo najbolju praksu onoga što možemo da sprovedemo, da aktivnošću otvorimo neke nove razvojne šanse i da fokusiramo svoje kapacitete i sredstva kako bi održali ekonomski sistem, ugroženu monetarnu stabilnost, očuvanje radnih mesta i zaštitu socijalno najugroženijih, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.

U izvestaju Komiteta Regiona posebno je naglašeno da regije i lokalni nivoi postaju ključne karike za realizaciju Lisabonske strategije koja se odnosi na rast, zaposlenost, inovacije i konkurentnost.. – Naravno, niko ne isključuje nacionalni nivo ali ono što je i kod nas, čini mi se veoma potrebno, je nov duh saradnje i partnerstva svih nivoa države jer jedino tako na efikasan način možemo kreirati koherentnu i sprovodljivu ekonomsku politiku. Ako govorimo o evropskim fondovima trend pokazuje da postojanje regija u velikoj meri olakšava korišćenje sredstava. Sa kolegama iz Kopenhagena, Barselone i Salzburga razgovarao sam o njihovim iskustvima po pitanju sprovođenja evropske politike i korišćenja fondova i potpuno je jasno da se mi nalazimo na raskrsnici. Možemo krenuti putem Holandije gde se 80% operacionih programa za korišćenje fondova kreira ili implementira na nivou regija, u Švedskoj je cifra 89%, u Španiji 93%, Italiji 81%, Belgiji 90%, Nemačkoj 94%,Austriji 90%, ili možemo krenuti i putem naših prijatelja iz Bugarske, Rumunije, Estonije, Letonije i Litvanije gde nema nijednog programa sa regionalnog već se sve sprovodi na nacionalnom nivou. Naravno, izbor je na nama, istakao je Novikov.

Tokom učešća na skupu u Pragu, poseban značaj je dat i inicijativi PS za energetiku i mineralne sirovine, na čelu sa gospodinom Strikovićem, da se kroz evropska partnerstva, kreiraju novi projekti u oblasti korišćenja novih i obnovljivih izvora energije, kao i da se za to nađu partneri širom EU. U razgovorima sa predstavnicima pokrajinske administracije, ambasador Republike Srbije u Češkoj, uputio je jasnu podršku novim razvojnim inicijativama i preporučio učešće pokrajine na promotivnim skupovima koji će se održati u aprilu i na jesen u Češkoj.