Savez samostalnih sindikata Vojvodine na obuci za pripremu uspešnih evropskih projekata

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, počeo je prvi deo obuke „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za vreme koje će zaposleni u Savezu samostalnih sindikata Vojvodine imati priliku da tokom 5 dana intenzivne obuke steknu neophodna znanja i veštine za pripremu uspešnih predloga projekata, a po evropskim procedurama i zahtevima.

Tokom prva dva dana obuke polaznici će učestvovati u nizu radionica i predavanja kako bi se upoznali sa metodologijom, programima koji su na raspolaganju korisnicima sa teritorije AP Vojvodine, kao i sa koracima i alatima koji olakšavaju planiranje i pripremu projektnih aplikacija. U drugom delu obuke, koji će se održati krajem oktobra, obrađivaće se tematike budžetiranja projekata, proces evaluacije projektnih predloga, propratna dokumentacija koja prati svaki projekat, a polaznici obuke će se takođe upoznati i sa strukturom aplikacionih formulara koji se koriste u programima prekogranične saradnje. Ova obuka ima za cilj da omogući polaznicima da samostalno i pravovremeno identifikuju potencijalne projektne ideje, da ih uspešno pretoče u projekte, kao i da nauče da samostalno konkurišu za evropska sredstva.