Igor Bajić, savetnik za evropske integracione procese iz Kancelarije za evropske poslove i Nenad Đuretić u svojstvu člana Saveta Kancelarije za evropske poslove posetili su 2. oktobra opštinu Sombor.

U razgovorima sa zamenikom predsednika opštine Sombor Radislavom Jelačićem, gradskim menadžerom Goranom Vukmirovićem, šefom kabineta Milanom Stepanovićem i njihovim saradnicima, predstavnici Kancelarije su bili upoznati sa projektima iz prekogranične saradnje sa Republikom Mađarskom koje opština Sombor trenutno realizuje i projektima koje oština sprema za novi poziv za ostvarivanje prekogranične saradnje sa Republikom Mađarskom i Republikom Hrvatskom koji će uslediti početkom sledeće godine.

Tokom posete Somboru, predstavnici Kancelarije su u pratnji svojih domaćina posetiti institucije koje su dobile donacije i u kojima se već sprovode projekti. Pored opštine, to su još i Učiteteljski fakultet, Srednja ekonomska škola i Srednja tehnička škola. Sumirajući uspehe svojih domaćina, Igor Bajić je rekao da je Sombor u ukupnoj sumi donacija imao učešće sa više od 30 procenta, a u broju projekata su bili ispod 20 procenata, što ukazuje na složenost projekata koji se uspešno realizuju u Somboru, ali i na visoki stepen obučenosti rukovodioca projekta.

Na komentar gospođe Melite Danilović, šefice projekta iz Srednje ekonomske škole, da je ova škola potpuno osposobljena da sopstvenim snagama prepozna šansu, napiše projekat i uspešno ga realizuje, Igor Bajić je dodao da ovako izvrsni rezultati ne predstavljaju samo jedan ogroman uspeh za Srednju ekonomsku školu i čitavu opštinu Sombor, već i obavezu da svojim kolegama iz susednih i drugih opština u našoj zemlji pomognu i uključe ih u tokove evropskih integracija na najbolji mogući način – kroz konkurisanje za sredstva iz fondova Evropske unije i njihovu uspešnu primenu u razvoju lokalnih sredina.