Saopštenje sa konferencije za novinare KEP-a sa Austrijskom razvojnom agencijom

Novi Sad, 17. septembar – Na osnovu Ugovora o saradnji, koji je potpisan početkom prošle godine između partnera iz Austrije i Izvršnog veća AP Vojvodine, u iznosu od 5 miliona evra, u proteklom periodu je započela implementacija projekata jačanja i zgradnje institucija u pokrajini, prvenstveno kroz programe obučavanja zaposlenih u administraciji. Uvažavajući strateško opredeljenje najviših državnih organa o približavanju Evropskoj uniji, Pokrajina Vojvodina je pokrenula svoje resurse kako bi se i šanse koje pruža evropeizacija u punoj meri iskoristile. U okviru pomenute obuke, danas i sutra u koordinaciji sa Kancelarijom za evropske poslove, u Izvršnom veću AP Vojvodine održava se seminar o evropskim propisima u oblasti trgovine i slobodnog kretanja dobara – šta jedan preduzetnik treba da zna da bi bio uspešan na EU tržištu. -Od posebnog je značaja da kompanije iz naše zemlje budu u što većoj meri upoznate sa kompleksnom regulativom vezanom za trgovinske odnose sa EU. To znanje bi na konkretan način trebalo da otvori nove izvozne inicijative i kvantitativno i kvalitetno poveća naš izvoz koji je ključan, kako za održavanje ukupne makroekonomske stabilnosti, tako i za ubrzanje ekonomskog rasta u zemlji. Posebno bih istakao da je ova obuka i rezultat regionalnih inicijativa i partenerstava koje Vojvodina uspostavlja širom kontinenta. Drugim rečima, regionalna saradnja otvara nova vrata i mi u Vojvodini želimo da iskoristimo sve šanse koje nam se i pružaju, rekao je Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove.

Klaus Kaper, Šef kancelarije za koordinaciju tehničke saradnje, iz Ambasade Austrije, naveo je važnost strateškog partnerstva sa Kancelarijom za evropske poslove, koja je partner Austrijske razvojne agencije u Vojvodini, i upoznao novinare sa 6 prioriteta koji čine osnovu za socio-ekonomski razvoj AP Vojvodine. “U ovom trenutku, evropska legislativa je najvažnija stepenica koju treba da pređe administracija vaše zemlje, kako bi bila dobro pripremljena za apliciranje kod evropskih fondova, i zato je ovaj seminar tome i posvećen. Da podsetim, prioriteti koje u ovom programu podržavamo su: Poslovna standardizacija i sertifikacija; Integralna kvalifikaciona šema (Uvođenje svetskih standarda u oblasti obuke i prekvalifikacije); Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda; Fond za izgradnju poslovnih inkubatora; Centar za ekonomske strateške studije i Fond za podršku investicija u AP Vojvodini. Gospodin Volfgang Lenč, pravni savetnik iz austrijskog Ministarstva za privredu i rad, je predstavio detalje dvodnevne obuke.