Saradnja AP Vojvodine i nemačke regije Hesen

Kancelarija AP Vojvodine sarađuje sa velikim brojem regija koje svoja predstavništva imaju u Briselu. Svakako da je jedan od najvažnijih partnera i nemačka regija Hesen, te se redovno organizuju zajednički sastanci i diskutuje o aktuelnim temama od obostranog interesa. Na sastanku koji je održan u prostorijama Hesena u Briselu, domaćin je bila Tamara Hađi (Tamara Hajji) zadužena za međunarodnu saradnju i pitanja politika Evropske unije.
Predstavnici dve regije su istakli dosadašnju dobru saradnju kako u Briselu tako i direktno između različitih subjekata iz AP Vojvodine, odnosno Hesena. Kao podsećanje, AP Vojvodina i Hesen su krajem 2019. godine potpisali Zajedničku izjavu o namerama o uspostavljanju saradnje. Ovom izjavom predviđena je saradnja u sledećim oblastima:
Privreda, trgovina i industrija, privlačenje investicija, nauka i tehnologija, obrazovanje, kultura, zaštita životne sredine, socijalna pitanja, omladina i sport
Budući da je sporazum potpisan neposredno pre izbijanja globalne pandemije korona virusa, intenzivnija saradnja je otpočela tek tokom 2022. godine, te su inicirane određene aktivnosti u oblasti obrazovanja i razmene učenika srednjih škola koji uče nemački jezik, odnosno u oblasti zaštite životne sredine.
Sagovornica iz Nemačke se takođe interesovala za napredak Republike Srbije u oblasti evrointegracija, te napomenula da postoji mogućnost za organizaciju događaja u prostorijama Hesena u Briselu na kome bi se razgovaralo o temi proširenja EU. U tom smislu, iskazana je spremnosta da na takvom događaju učestvuju i svoj doprinos daju i predstavici Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji.