Saradnja fonda „Evropski poslovi“ APV i PSES predstavljena na 5. sednici

Na petoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta (PSES), kojom je predsedavao Slavko Vlaisavljević, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Andrija Aleksić i Jano Puškar predstavi

Na petoj sednici Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta (PSES), kojom je predsedavao Slavko Vlaisavljević, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Andrija Aleksić i Jano Puškar predstavili su Evropski ekonomski i socijalni savet (EESC). Pošto se rad ovog tela jednim delom podudara sa radom PSES, ideja koja je predstavljena jeste da se ostvari direktna saradnja između ove dve institucije.

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin je predložio je da se prvenstveno osnaži saradnja između Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i PSES sa namerom da se u budućnosti razmotri ideja ili platforma na kojoj bi PSES mogao da se uključi u rad EESC. Aleksić je istakao značaj ove institucije u okvirima Evropske unije, kao i da je EESC pored Komiteta regiona jedno od najjačih institucija u okviru EU. Prilikom donošenja relevatnih pravnih akata Evropske unije, traži se mišljenje ove institucije od strane Evropske komisije, Saveta ili Parlamenta i neretko se bitne odluke donose upravo ovde. Takođe je istaknuto da je to institucija koja ima jak potencijal za lobiranje i pregovaranje što bi u velikoj meri odgovaralo institucijama iz Srbije i AP Vojvodine koje učestvuju u raznim projektima zajednice EU.