Sastanak i terenska poseta u okviru projekta ECOWAM

U organizaciji Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, u Novom Sadu, je 3. februara 2020. godine održan sastanak članova projektnog tima u okviru projekta „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM” koji se sprovodi u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i koji ima za cilj sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema unapređenja upravljanja vodama u AP Vojvodini i Županiji Čongrad.

Tokom sastanka, članovi projektnog tima razgovarali su o sprovedenim aktivnostima u sedmom  izveštajnom periodu, kao i o predstojećim aktivnostima tokom narednog izveštajnog perioda.
Narednog dana, 4. februara 2020. godine, održana je terenska poseta deonicama reke Jegričke kod Temerina, na potezu gde je izgrađena inspekciona i šetna staza dužine 1,5 km. Pored izgradnje pomenute staze, projektne aktivnosti sa srpske strane su, između ostalog, obuhvatale i radove na izmuljivanju reke Jegričke i uklanjanju izrasle vegetacije iz korita reke u dužini od skoro 11 km.

Partnerstvo na projektu „Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti -ECOWAM”, čiji ukupni budžet iznosi 1.758.447,43 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 1.494.680,31 evra, čine Uprava za vodoprivredu za područje Donja Tisa – ATIVIZIG (Mađarska), JVP „Vode Vojvodine” Novi Sad (Srbija) i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine (Srbija).