Sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz EU fondova

U maloj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine dana 07. novembra 2016. godine u 11 časova održan je sastanak koordinacione grupe za korišćenje sredstava iz EU fondova. Predstavnici Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, Mina Radmilović Pjevac i Andrija Aleksić predstavili su II Poziv Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i dva otvorena poziva u okviru programa Kreativna Evropa (potprogram KULTURA), dok je Milan Čežek istakao značaj aktivnog rada koordinacione grupe i njihovu međusobnu umreženost. Na sastanku su predstavljeni novi članovi i njihova pozitivna iskustva iz oblasti projektnog finansiranja.

Prva tačka dnevnog reda bilo je predstavljanje II Poziva Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija 2014-2020. Predstavljeni su rezultati tri poziva u prethodnom budžetskom periodu, a potom su prikazani novi prioriteti i mere, rasponi budžeta i vremenske odrednice u okviru II Poziva.

Druga tačka dnevnog reda obuhvatala je predstavljanje dva nova poziva u okviru programa Kreativna Evropa. Program Evropske unije u oblasti kulture i audiovizuelnih umetnosti sa budžetom od 1,46 milijardi evra počeo je sa implementacijom 1. januara 2014 i trajaće do 31. decembra 2020. godine. Trenutno su otvorena dva poziva iz programa Kreativne Evrope, potprogram Kultura. Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže. Rok za dostavljanje projekata je 25. novembar 2016. godine. Drugi otvoren poziv odnosi se na Evropske projekte saradnje i finansira dve vrste projekata – mali i veliki projekti saradnje. Rok za dostavljanje projekata je 23. novembar 2016. godine.

Više informacija o oba Programa možete pronaći na našem sajtu ili nam se lično obratiti.