Sastanak sa predstavnicima Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine o evropskim projektima

Na poziv predstavnika Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Vojvodine, u njihovim prostorijama održan je susret na temu mogućnosti saradnje na evropskim projektima.

O oblastima i temama na koje bi se eventualno moglo aplicirati kod evropskih programa i fondova, predstavnike udruženja su obavestile Jovana Rapajić i Jovana Kontić iz Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine.