Svečanom dodelom uverenja završen 4 ciklus Specijalističkog programa

U prostoru Univerziteta „Edukons“ u Sremskoj Kamenici, sa kojim je Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine realizovao 4. ciklus Specijalističkog programa„Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, svečano su dodeljena uverenja polaznicima koji su uspešno savladali program. Događaju su prisustvovali Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, direktorica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Vidosava Enderić i rektor Univerziteta „Edukons“ dr Aleksandar Andrejević.
Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić uručio je uverenja polaznicima, i tom prilikom
istakao da je edukacija u ovoj oblasti od izuzetnog značaja s obzirom na to da kroz proces evropskih integracija prolazimo kroz promene koje će kako je naveo, prebaciti težište na razvojnu politiku. „Jačanje strukovnog kadra posebno je važno u uslovima kada su strateški pravci razvoja naše države okrenuti prema jačanju ukupnog ambijenta za privlačenje privrednih subjekata sa dobrim projektima, koji jačaju naše ekonomske performanse, a pre svega, kapacitet za kreiranje novih radnih mesta i novih tržišta“ , poručio je Bjelić dodajući da je gotovo nemoguće govoriti o regionalnom razvoju, a pri tome, nemati edukovane ljude koji poseduju stručno znanje iz te oblasti.
Direktorica Fonda je čestitala polaznicima na uspešno završenom programu, pohvalila njihovo zalaganje sve vreme trajanja programa i pozvala ih da nastave da se razvijaju, posebno po pitanju saradnje u pisanju evropskih projekata i navela kako mogu u svakom momentu da se obrate Fondu za pomoć.
Podsećamo da se kompletan Specijalistički program finansira od strane Autonomne pokrajine Vojvodine.