Sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine održana u Fondu «Evropski poslovi» AP Vojvodine

U Master centru Novosadskog sajma održana je sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine. Ovoga puta, Fond «Evropski poslovi» učestovao je u izlaganju na dve tačke dnevnog reda – usvojen je Izveštaj o poslovanju Fonda «Evropski poslovi» AP Vojvodine i članovi Odbora su upoznati sa predstojećim koracima oko otvaranja predstavništva AP Vojvodine u Briselu.