Seminar na Bečkom institutu za međunarodnu ekonomiju

Igor Bajić, savetnik za evropske integracione procese u Kancelariji za evropske o poslove, boravio je u Beču na višednevnom seminaru o Javno-privatnom partnerstu. Teme koje seminar obrađuje su način finansiranja javnih radova, problem korupcije, upravljanje projektima javno-privatnog partnersta, a prisutni su predstavnici zemalja jugosiptočne Evrope, kao i bivših sovjetskih republika. Posebna pažnja je posvećena primerima javno-privanog partnerstva u oblastima komunalnih delatnosti, energetike, visokogradnje, niskogradnje, te telekomunikacija.

– Imajući u vidu stanje komunalnih sistema u celoj našoj zemlji, i neophodnost njihovog poboljšanja i unapređenje, koncept javno-privatnog partnerstva se nameće kao jedno od boljih rešenja, naveo je Igor Bajić tokom seminara u organizaciji Bečkog instituta za međunarodnu ekonomiju.