Seminar “Osmisli, konkuriši i osvoji” u Izvršnom veću 26, 27. i 28. novembra

U organizaciji Kancelarije za evropske poslove, Stručne službe za realizaciju Programa privrednog razvoja AP Vojvodine i austrijskih partnera, ovih dana se održava drugi deo seminara “Osmisli, konkuriši i osvoji” za zaposlene u organima uprave. Ovaj deo puta seminara posvećen je projektnom finansiranju, budžetu, načinom planiranja budžeta i kontrolom.