Naredno predavanje o Evropskoj uniji, iz serije seminara Kancelarije za evropske poslove pod nazivom «Korak bliže» biće održano u četvrtak 1. marta u Baču, u zgradi Opštine, s početkom u 11.00 časova. Ideja je da se sa ovom temom upoznaju ne samo veći centri Vojvodine, već i opštine koje su zainteresovane za regionalnu saradnju i izradu projekata koji bi bili finansirani iz fondova Evropske unije. Na taj se način podižu se kapaciteti lokalnih samouprava da učestvuju u međunarodnim projektima.

Prethodni seminari su održani u Somboru, Zrenjaninu, Kovačici i Čoki, i slušaoci su najviše interesovanja iskazali za prezentaciju o susedskim programima.

Svrha seminara je upoznavanje sa integracionim procesima u Evropi, institucionalnom strukturom EU i pravom EU, Sporazumom o pridruživanju, pregovorima između Srbije i EU o zaključenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, susedskim programima i pretpristupnim fondovima. Namenjen je zaposlenima u lokalnoj samoupravi, okrugu, privrednim komorama, upravi i pravosuđu, te drugim relevantnim institucijama i zainteresovanim građanima.