Seminar o projektima iz oblasti turizma održan u KEP-u

13. decembar, Novi Sad – u Kancelariji za evropske poslove održan je seminar o pisanju projekata iz oblasti turizma.

O načinu pisanja projekata finansiranih od strane fondova Evropske unije, pravnim i tehničkim karakteristikama koje oni moraju sadržati, te o predlogu budžeta projekata govorio je Andrija Aleksić iz Kancelarije za evropske poslove, a danas su učesnici bili iz Turističke organizacije Vojvodine i Asocijacija za razvoj seoskog turizma.

Polaznike je najviše zanimala mogućnost direktnog apliciranja, eventualni iznosi za koje bi mogli da konkurišu i vremenski rokovi. Posebno je bilo interesantno šta raditi ako projekat bude odbijen – znači li to da se isti projekat može kasnije izmenjen negde opet poslati, i dali postoji eventualna zabrana konkurisanja, ako se desi da projekat ne bude prihvaćen.