Seminar povodom javnog poziva za projektne predloge u okviru Susedskog programa Srbija–Mađarska

Novi Sad, 13. juni – Kancelarija za evropske poslove, u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i razvoj i Ministarstvom finansija Republike Srbije, organizovala je za predstavnike vojvođanskih opština informativni seminar povodom III javnog poziva za dostavljanje projektnih predloga u okviru Susedskog programa Srbija – Mađarska. Istaknuto je da je javni poziv raspisan za prikupljanje projekata u oblastima: poboljšanje prekogranične infrastrukture, zaštita životne sredine i prevencija poplava, razvoj poslovne infrastrukture i zajedničkih poslovnih usluga i podsticaj saradnje između institucija i zajednica. Pravo na podnošenje predloga projekata imaju opštine iz Zapadno-bačkog, Severno-bačkog, Severno-banatskog, Južno-bačkog, Srednje-banatskog, Sremskog, Južno–banatskog okruga i grada Beograda. Partnerske organizacije iz Mađarske mogu biti iz okruga Sabolč-Satmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekeš, Čongrad i Bač-Kiškun.

Prema rečima Zorana Krtinića, iz Lokalne kancelarije za susedski program Srbija – Mađarska, za projekte je predviđen budžet od 440 hiljada evra, koji su preostali iz prethodna dva javna poziva. Poziv je raspisan 26. maja i biće otvoren do 25. jula, a trajanje projekata je od 6 do 12 meseci.