Studijska poseta u okviru projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“

U okviru implementacije projekta „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“, koji ima za cilj poboljšanje prepoznatljivosti turističkog identiteta i ponude regiona, unapređenje turističke promocije, kao i poboljšanje kapaciteta pružalaca turističkih usluga, i koji se sufinansira iz Intereg IPA programa prekogranične Hrvatska-Srbija 2014-2020, u periodu od 23. do 26. septembra 2019. godine, održana je studijska poseta lokacijama na kojima su postavljene nove tehnologije na području Srijema/Srema, u kom su učešće uzeli predstavnici lokalnih opštinskih turističkih organizacija, medija i partnerskih institucija.

Studijska poseta je obuhvatila posetu lokacijama na kojima su postavljene nove ICT tehnologije koje su izrađene u sklopu projekta: hologrami u Muzeju grada Vinkovaca, Rodnoj kući Lavoslava Ružičke u Vukovaru, Kuriji Brnjaković u Iloku, Palati „Kasina“ u Vrdniku, Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici i na Spomen obeležju „Sremski front“ u Adaševcima, zatim aplikacije za proširenu stvarnost u Vinkovcima, Vukovaru, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Vrdniku i na Spomen obeležju „Sremski front“ i aplikacija za virtuelnu stvarnost u Carskoj palati u Sremskoj Mitrovici, kao i interaktivni totemi u Vukovaru.

Projekat „Virtuelni i kulturni turizam – ViCTour“ usmeren je na unapređivanje kontinentalnog turizma u prekograničnom regionu sa ciljem generisanja održivog socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja, a partnerstvo na projektu čine Vukovarsko-Srijemska Županija, Turistička zajednica Vukovarsko-Srijemske Županije, Turistička organizacija Vojvodine, Ekonomski fakultet u Subotici – Univerzitet u Novom Sadu i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.