Studijsko putovanje održano u Kranju

U okviru studijskog putovanja tokom četvrte generacije Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji Fond više godina uspešno realizuje, ovog puta sa Univerzitetom „Edukons“, i koju finansijski podržava AP Vojvodina, prethodnih dana se Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine predstavio u Kranju, Slovenija. Naime, kao i prethodnih godina, a na osnovu razgranate regionalne saradnje, organizovano je studijsko putovanje za polaznike specijalističkog programa, s posebnim naglaskom na obilazak uspešnih projekata realizovanih uz EU finansijsku podršku. Pored predstavnika Fonda, učesnici studijskog putovanja bili su polaznici četvrte generacije Specijalističkog programa koji se održava u saradnji sa Univerzitetom Edukons iz Sremske Kamenice, a koje čine predstavnici lokalnih samouprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća, zaposleni u pokrajinskim institucijama i predstavnici civilnog sektora sa teritorije AP Vojvodine.
Delegaciju su predvodili Vidosava Enderić, direktorica Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Jovan Podraščanin, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, te Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine.

Za sve vreme studijskog putovanja, domaćini našim polaznicima bile su Jelena Vidović, projektni menadžer u Gorenjskoj razvojnoj agenciji i Tamara Mravinec, pomoćnica vođe projekta u Gorenjskoj razvojnoj agenciji Kranj.
Naša delegacija imala je susrete i sa direktorom Zavoda za sport Kranj, Brankom Fartekom, direktorom Turizma Bohinj, Klemenom Langusom, direktorom gradske uprave grada Bleda, Matjažem Berčonom, direktoricom Doma za stare Tabor, Elizabetom Pristav Bobnar, direktorom Razvojne agencije SORA Jurijem Bernikom, kao i direktoricom Privredne komore Gorenjske regije.
Akcenat posete bio je upoznavanje i obilazak realizovanih EU projekata. Među njima su energetska sanacija bazena unutar projekta REAAL, Gorenjski muzej, Pungert, Hiša Layer, „co-working“ centar Kovačnica, Centar Triglavskog narodnog parka Bohinj, Kulinarski centar Gorenjske regije (Akademija Jezeršek), obnova Doma za stare Tabor, Nordijski centar Planica, Kranjska kuća u kojoj se nalazi Turistički zavod Kranj.
Uz razmenu iskustava na već realizovanim EU projektima, razgovarano je i na temu pisanja zajedničkih projekata s kojima bi se apliciralo pred EU fondovima, a sa posebnim osvrtom na programe Jadransko-Jonski transnacionalni i Dunavski transnacionalni program.