Takmičenje za mlade ljude Evrope – Young European Heritage Makers

Young European Heritage Makers je takmičenje za mlade ljude Evrope. To je prilika za njih da istraže svoju okolinu, saznaju o svom lokalnom materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu i podele priču o Evropi.

Ovo takmičenje je deo Dana evropske baštine. Sa do 70 000 događaja koji se organizuju svake godine u evropskim državama potpisnicama Evropske kulturne konvencije i sa oko 30 miliona posetilaca, ova zajednička akcija Saveta Evrope i Evropske komisije je jedinstven primer organizovane inicijative na lokalnom nivou koja je podeljena od strane miliona ljudi koji žive u Evropi.

Više o ovom događaju možete saznati na sajtu: https://culture.ec.europa.eu/news/2023-young-european-heritage-makers-competition-announced