Terenska poseta i okrugli sto za zdravstvene radnike u Požegi, u okviru projekta Mos-Kros2

Dana 24.11.2022. godine u Zavodu za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije održana je prezentacija svetlećih panova nakon čega su članovi projektnog tima iz Osijeka, Novog Sada i Sombora zajedno sa projektnim partnerom iz Požege posetili svetleće info-panoe (bilborde) koji privlače i ubijaju komarce. Članovi projektnog tima Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije su predstavili članovima projektnog tima konstrukciju i dizajn panoa za suzbijanje komaraca postavljenih na području Požeško-slavonske županije. Panoi su otvoreni i detaljno je objašnjen princip rada svih delova. Članovi tima su obišli bilborde na sledećim lokacijama: Požega, Dervišaga, Pleternica, Jakšić, Kaptol i Velika.
Na Okruglom stolu za primarnu zdravstvenu zaštitu Požeško-slavonske županije 25.11.2022. godine su bili prisustni članovi projektnog tima, Nastavni Zavod za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije (vodeći partner), predstavnici Zavoda za javno zdravlje Sombor (projektni partner), Zavoda za javno zdravstvo Požeško – slavonske županije (projektni partner), predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV (projektni partner) i Institut za javno zdravlje Vojvodine (projektni partner) kao i zdravstveni radnici.
Ispred projektnog partnera iz Požege, Mato Matijević direktor Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, pozdravio je sve prisutne. Magdalena Sikora, ispred vodećeg partnera, govorila je na temu „Prekogranična saradnja u kontroli komaraca“ i predstavila partnerima projekat i projektne aktivnosti koje su do sada realizovane. Hrvoje Bekina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osiječko-baranjske županije održao je prezentaciju na temu „Suzbijanje komaraca ekološkim klopkama“, a ispred Zavoda za javno zdravstvo Dalibor Puharić, prikazao je ukratko dinamiku
implementacije MOS-Cross 2 u Požeško-slavonskoj županiji. Mato Matijević, direktor Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, održao je predavanje na temu „Bolesti koje prenose komarci“.