Terenska poseta prevodnici Bezdan i ustavi Šebešfok u okviru projekta BABECA

U okviru projekta „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan (BABECA)“, dana 22. avgusta 2018. godine, održana je terenska poseta prevodnici Bezdan i prevodnici i ustavi Šebešfok.
Na terenskoj poseti su učestvovali članovi tima iz Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine. Poseta je realizovana u cilju procene stanja na terenu, nakon početka radova. Stručnjaci iz JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad predstavili su dalji tok radova i aktivnosti koji će se vrštiti na pomenutim lokacijama u cilju rehabilitacije objekata tokom projekta