Terenska poseta Subotici u okviru Specijalističkog programa

U subotu, 22. decembra 2018. godine, u sklopu 5. ciklusa Specijalističkog programa ”Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”, održana je druga terenska poseta predviđena za ovaj ciklus programa, i to poseta Subotici.
Polaznici programa su posetili subotički Gerontološki centar ”Kertvaroš” u kojem ih je dočekao direktor dr Nenad Ivanišević. Članovi projektnog tima Gerontološkog centra vrlo detaljno su prezentovali svoja iskustva u pripremi i realizaciji brojnih projekata finansiranih iz fondova Evropske unije, a koje je ova ustanova uspešno sprovela tokom prethodnih godina. U pitanju su bili projekti u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija i Intereg IPA Program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija.
Potom su polaznici posetili obnovljenu čuvenu Sinagogu u Subotici. Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine u stilu secesije. Sinagoga je 1974. godine proglašena za spomenik kulture od izuzetnog značaja. Obnova Sinagoge počela je 2012. Godine: Grad Subotica, Pokrajinska i Republička vlada finansirali su spoljašnje delove fasade, dok je uređenje unutrašnjosti finansirala Vlada Mađarske sa 1.6 miliona evra.
Subotička sinagoga je inače druga po veličini u Evropi. Planirano je da obnovljena Sinagoga bude mesto kulturnih događaja. Posećivaće je turisti i Jevrejska opština će organizovati susrete povodom praznika i molitvi, a imaće stalnu izložbenu postavku. Njome će zajednički upravljati grad, Jevrejska opština i Nacionalni savet Mađara.