Terenska poseta u okviru projekta BABECA

U okviru projekta „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan – BABECA“, dana 21. maja 2020. godine, održana je terenska poseta prevodnici Bezdan i prevodnici i ustavi Šebešfok radi procene stanja na terenu i napretka radova koji se vrše na pomenutim lokacijama u cilju rehabilitacije objekata tokom projekta. Na terenskoj poseti su učestvovali članovi tima iz JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Na brodskoj prevodnici Bezdan, u toku su završni građevinski radovi na rekonstrukciji i sanaciji prevodnice. Preostali su radovi manjeg obima na sanaciji gornje glave i magacina pomoćnih grednih zatvarača. Kompletna hidromašinska oprema prevodnice sa pogonskim mehanizmima je izrađena i montirana. U toku su radovi na rekonstrukciji pomoćnih grednih zatvarača.

Na brodskoj prevodnici i ustavi Šebešfok, građevinski radovi su već neko vreme u završnoj fazi. Izvršeno je uređenje komore brodske prevodnice kao i sanacija kompletne hidromašinske opreme brodske prevodnice sa ugradnjom novih elektrificiranih pogonskih mehanizama. Na ustavi su završeni radovi na sanaciji hidromašinske opreme i ugradnji novih elektrificiranih pogonskih mehanizama. Takođe, završeni su elektrotehnički radovi na povezivanju napojnih kablova sa pogonskim mehanizmima, spoljnoj rasveti i semaforskoj signalizaciji kao i na opremanju elektrotehničkom opremom komandno-kontrolnog centra. Time su se stekli uslovi za izvođenje funkcionalnih proba kompletne hidromašinske opreme.

Strateški projekat „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan – BABECA“, koji se sprovodi u okviru Intereg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i čiji ukupni budžet iznosi 8.699.537,91 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije (IPA) iznosi 7.394.607,21 evra,  usmeren je na unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika. Projekat zajednički sprovode Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad i Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine.