Udruženje vaspitača Vojvodine na obuci za pripremu evropskih projekata

Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodne, Čarna Zeljković i Jano Puškar, održali su trodnevnu obuku pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama sa područja Vojvodine. Obuka je održana u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u periodu od 27. do 29. januara 2016. godine za 24 vaspita i stručna saradnika iz različitih vrtića sa područja Vojvodine.

Tokom obuke polaznici su imali prilike da se upoznaju sa mogućnostima koje nude evropski programi sa fokusom na oblast obrazovanja. Predstavljeni su Interreg IPA programi prekogranične saradnje sa svojim specifičnostima i pravilima funkcionisanja, a koji se finansiraju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć, posebnog instrumenta Evropske unije koji koriste države koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Takođe, polaznicima su predstavljeni programi i fondovi koji su u ovom trenutku na raspolaganju institucijama iz Republike Srbije, pre svega obrazovnim institucijama, sa posebnim akcentom na program Erazmus+, EU program koji pokriva oblast obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta i program Evropa za građane i građanke koji je otvoren za konkurisanje organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave.

 

Tokom drugog dana obuke polaznici su podeljeni u radne grupe gde su dobili priliku da se oprobaju u pripremi EU projekata kroz formulisanje osnovnih elemenata projekata i popunjavanja logičke matrice projekta, a rezultat su bile četiri projektne ideje. Polaznici su najviše bili zainteresovani za programe prekogranične saradnje sa državama članicama Evropske unije poput IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija, odnosno razmeni iskustva i poboljšanju kvaliteta rada kroz primere dobre prakse i saradnje sa vaspitno-obrazovnim ustanovama iz pomenutih država. Poslednji dan je bio namenjen procesu budžetiranja projekata, kao i sadržaju aplikacionih formulara, koji se najčešće koristi u programima prekogranične saradnje.