Uspešno realizovan prvi modul Specijalističkog programa

U okviru VI ciklusa Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, koji Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine godinama organizuje, uspešno je realizovan prvi modul pod nazivom „Ekonomija, pravo i politike EU i proces pridruživanja“. Polaznici su imali prilike da slušaju profesora Dragana Golubovića, koji ima preko dve decenije pedagoškog iskustva, na teme „Proširenje EU: Republika Srbija“, „Proces donošenja odluka i pravni sistem EU“ i „Ekonomski aspekti evrointegracija“. Profesor Golubović već treći ciklus predaje na Specijalističkom programu i među polaznicima Programa, važi za jednog od najboljih predavača.

Takođe, i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, po četvrti put je uzela učešće na Specijalističkom programu i održala je predavanja na temu „Rodna ravnopravnost“ i „Regionalne razvojne politike i EU“.

Predavanja su bila izuzetno interaktivna i polaznici su učestvovali u diskusiji i razmenjivali mišljenja sa predavačima.

Krajem prošle sedmice počeo je drugi modul pod nazivom „Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem“. Podsetimo, program se realizuje kroz četiri modula, te slede još „Programi Evropske unije“ i „Upravljanje projektima“.