U cilju jačanja opštinskih kapaciteta, kao i intenziviranja saradnje, predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine su 26. marta 2013. godine posetili opštinu Bačka Topola. Skup je otvorio zamenik predsednika opštine, koji je istakao zadovoljstvo zbog velikog broja prisutnih koji su prepoznali važnost EU fondova. Predstavio je dosadašnja iskustva opštine Bačka Topola, a tokom diskusije je izneo sve pozitivne, ali i one izazovne situacije u kojima se opština nalazila prilikom pripreme i implementacije projekata.

Predstavnice Fonda su upoznale učesnike sa tekućim Instrumentom za pretpristupnu pomoć, pripremajući ih za novi Programski period Evropske Unije od 2014. do 2020. godine. Istaknuta je i važnost saradnje opština i mesnih zajednica sa Fondom, Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, kao i sa akreditovanim Regionalnim razvojnim agencijama Srem, Banat i Bačka u cilju definisanja prioriteta i kreiranja strategija razvoja sličnih evropskim. Sastanku su prisustvovali predstavnici opštinske uprave, javnih preduzeća, nevladinih organizacija, turističke organizacije i udruženja građana sa teritorije opštine Bačka Topola, koji su tom prilikom izložili svoja iskustva.