Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Zoran Pavić i Senka Bengin, zajedno sa predstavnicima Razvojne agencije Vojvodine Majom Skojić Heger i Jaroslavom Ferko, posetili su danas Opštine Beočin i Bačku Palanku.
U Opštini Beočin sreli su se sa Gordanom Ćirović,  načelnicom Opštinske uprave i njenim saradnicima, dok su se u Opštini Bačka Palanka sreli sa Bilјanom Gajović i Ivanom Nikolić, savetnicima za praćenje i pripremu projekata.
Tokom održanih sastanaka, dogovorena je sveobuhvatnija saradnja predstavnika lokalne samouprave sa Fondom, a povodom mogućnosti finansiranja putem EU fondova kroz pomoć kod odabira i pisanja projekata prema EU od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

Predstavnici Opštine Beočin rade na projektu EXCHANGE 5 – popis imovine, dok su predstavnici Opštine Bačka Palanka zainteresovani za održavanje obuka pod nazivom „ Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ od strane zaposlenih u Fondu „Evropski poslovi“ kako bi, kroz ovaj vid edukacije, doprineli većem razvoju lokalne samouprave.

Tokom sastanaka razgovarano je i o mogućnosti saradnje predstavnika lokalne samouprave sa Razvojnom agencijom Vojvodine kroz korišćenje subvencija, kao  i kroz izradu razvojnih dokumenata koji se direktno tiču jedinica lokalne samouprave (JLS).