U cilju jačanja opštinskih kapaciteta, kao i intenziviranja saradnje predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine su 08. novembra 2012. godine posetili opštinu Vršac. Pored predstavnika iz opštinske uprave, javnih preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja građana sa teritorije opštine Vršac, sastanku su prisustvovali i predstavnici opština Plandište i Bela Crkva.

Skup je otvorio predstavnik Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj opštine Vršac, koji je istakao važnost međuopštinske saradnje i zajedničku pripremu za predstojeću komponentu IPA, regionalni razvoj. Predstavnici Fonda prezentovali su mogućnosti u okviru treće komponente IPA, kao i potrebu za saradnjom opština sa Fondom. Prisutni su tom prilikom izložili svoja iskustva i dogovorili zajednički nastup sa opštinom Vršac u projektima koji slede. Učesnicima su takođe predstavljene mogućnosti koje pruža Kancelarija Vojvodine u Briselu, kao i prvi broj brošure „Vojvodina WORLD“.