U Gracu počeo seminar za predstavnike lokalnih samouprava iz Vojvodine

Grac/Novi Sad, 6. jun – Na osnovu Sporazuma o saradnji između AP Vojvodine i austrijske pokrajine Štajerske, i nakon nedavne najave predsednika Izvršnog veća AP Vojvodine mr Bojana Pajtića, u organizaciji Kancelarije za evropske poslove, počeo je seminar za predstavnike nekih vojvođanskih lokalnih samouprava. Seminar su otvorili Ludvig Rader, šef Odseka za evropske i spoljne poslove Vlade Štajerske, Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove, kao i pokrajinski sekretar za privredu Siniša Lazić.

Cilj ovog seminara je da se na najbolji način iskoriste šanse koje lokalnim sredinama pružaju predpristupni fondovi, kao i partnerstvo sa regijama i gradovima iz Evropske unije. Postojećim Sporazumom između IV AP Vojvodine i Štajerske, definisan je dobar okvir za jačanje te saradnje, rekao je Predrag Novikov u pozdravnom obraćanju.

Trodnevni seminar “Moderno upravljanje gradovima i opštinama u Evropskoj uniji”, ovog puta pohađaju predstavnici Čoke, Kovačice, Sremskih Karlovaca, Bečeja, Iriga, Bača, Titela i Inđije, kao i predstavnik IV AP Vojvodine. Prostorno i regionalno planiranje, značaj turizma, uloga opština u razvojnom sistemu EU, upravljanje evropskim fondovima i kreiranje projekata, samo su neke od tema koje će eksperti Vlade Štajerske predstaviti u narednim danima.