Predstavnici Fonda “Evropski poslovi”  AP Vojvodine su u gradu Zrenjaninu predstavili mogućnosti koje pruža finansiranje kroz evropske fondove. Prisutnima se prvo obratio Predrag Novikov, direktor Fonda, koji je objasnio važnost aktivnog učešća u programima Evropske unije koji se otvaraju pred zemljama potencijalnim kandidatima, a posebno kandidatima za ulazak u EU, da bi zatim predsednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton predstavio dosadašnja iskustva i buduće izazove ovog grada.

 

Pored prezentacije, prisutni su imali prilike da od predstavnika Fonda Mine Radmilović i Andrije Aleksića čuju prezentaciju o evropskim fondovim, kao i da dobiju informacije o programima Evropske unije aktuelnim u narednom periodu, s akcentom na Programe prekogranične saradnje.