U KEP-u održan okrugli sto o Ruralnoj politici Evropske unije

Danilo Teodinov, apsolvent na Agroekonomiji Poljoprivrednog fakulteta, jedan od polaznika Radne prakse u Kancelariji za evropske poslove, prezentovao je rezultate istraživanja na temu «Politika ruralnog razvoja EU sa osvrtom na poljoprivredni potencijal AP Vojvodine», u okviru okruglog stola održanog u Kancelariji za evropske poslove. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici PS za privredu, PS za poljoprivredu, mediji i studenti Univerziteta u Novom Sadu.