Dana 29.05 predstavnici Fonda “Evropski poslovi” Milan Čežek i Zoran Pavić, u okviru već uspostavljene saradnje sa Razvojnom agencijom Vojvodine, boravili su u radnoj poseti opštinama Kula i Bačka Topola.

Razvojnu agenciju Vojvodine (RAV) predstavljali su direktor Nikola Žeželj i savetnik Živko Planić. Odlazak u opštine Kula i  Bačka Topola organizovan je u cilju podsticanja još boljeg praćenja i implementacije evropskih procesa, te izgradnje i jačanja institucionih kapaciteta Autonomne pokrajne Vojvodine. Domaćin u opštini Kula bio je zamenik predsednika opštine Karolj Valka sa saradnicima, dok su u Bačkoj Topoli goste primili pomoćnici predsednika opštine Dijana Krnjac i Stevan Ančevski.

Dogovorena je neposrednija i bolja saradnja predstavnika ove dve lokalne samouprave sa Fondom i RAV-om kako bi se opštine što bolje upoznale sa savremenim trendovima, pozivima i alatima koji će im pomoći u privlačenju stranih investicija sa jedne strane, a sa druge strane, u korišćenju evropskih fondova u što većem obimu.

Predstavnici opština izrazili su potrebu za što boljim osposobljavanjem svojih kadrova po pitanju korišćenja evropskih fondova, te je načelno postignut dogovor da Fond ‘’Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, u što kraćem vremenu organizuje obuke u ovim opštinama.