Vidosava Enderić, direktorica Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, na poziv kolega iz Odžaka, bila je na radnom sastanku sa predsednicom Opštine mr Latinkom Vasilјković. Susretu je prisustvovala i Tanja Jakšić, projekt-koordinator C.R.E.A.M. asocijacije javno-privatnog partnerstva za Srbiju. Osnovna tema sastanka bila je prezentacija rada Fonda, kao vodeće institucije u AP Vojvodini koja učestvuje u privlačenju i korišćenju finansijskih sredstava iz raspoloživih EU fondova kroz evropske projekte, izgradnji i jačanju institucionalnih kapaciteta, edukaciji o evropskim fondovima i jačanju međuregionalne saradnje.
Predsednica opštine mr Latinka Vasilјković obavestila je gošće o problemima sa kojima se susreće lokalna samouprava i predložila prioritetne oblasti finansiranja budućih EU projekata, a to su: rekonstrukcija mreža lokalnih puteva, vodosnabdevanje i upravlјanje vodim resursima, razvoj turizma, ali i podrška sportskim klubovima i institucijama iz civilnog sektora.
Takođe, na sastanku je bilo reči i o najnovijem uspehu opštine Odžaci u oblasti prekogranične saradnje Mađarske i Srbije “Podrška sportu i fizičkoj aktivnosti devojčica – ActiveGirls” u okviru Intereg IPA Program 2014-2020, projektu na kojem su partneri sa Fondom.