U Pančevu održana trodnevna obuka o EU fondovima

Na poziv Grada Pančeva, predstavnice Fonda „Evopski poslovi” AP Vojvodine, Jovana Kontić i Čarna Zeljković, održale su trodnevnu obuku, u periodu od 24. do 26. maja 2017. godine, za predstavnike lokalne samouprave “Mogućnosti finansiranja putem EU fondova”.

Njih šesnaestoro je pohađalo obuku ovog puta, i posebno su ih zanimale konkretne projektne ideje, o uspostavljanju mrežnog praćenja rasprostiranja polutanata iz velikih zagađivača u odnosu na meteorološke uslove na teritoriji grada Pančeva i Temišvara; unapređenje potencijala parka prirode Ponjavica i sličnog parka u Segedinu, i “Korak napred” – unapređenje kvaliteta života i ispunjavanje standarda za pružanje usluga prihvatilišta za decu i omladinu uzrasta 7-26 godina u Pančevu i Temišvaru.