U Skupštini Vojvodine održana Konferencija „Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima”

U Skupštini AP Vojvodine je održana Konferencija „Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima”, u organizaciji Fonda „Evropski poslovi” APV, a u sаrаdnji sа Ministаrstvom unutrаšnjih poslovа Republike Srbije, Odeljenjem zа suzbijаnje prekogrаničnog kriminаlа i kriminаlističko-obаveštаjne poslove. Pored direktora Fonda „Evropski poslovi” Predraga Novikova, predsednika Skupštine AP Vojvodine Šandora Egerešija i ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivice Dačića, uvodna izlaganja povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, održali su i šef misije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer, zamenik Ambasadora Švajcarske Žan Luk Oesch i Gregoar Gudstin, šef Misije IOM-a u Srbiji. Predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši je rekao da ovakvi skupovi imaju za cilj da ukažu na važnost borbe protiv trgovine ljudima, koja je jedna od važnih tema u procesu evropskih integracija a istovremeno i pitanje bezbednosti, odnosno sigurnog i bezbednog okruženja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je i predsednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima, precizirao je da je policija od početka godine podnela 21 krivičnu prijavu zbog trgovine ljudima od čega je 14 dela počinjeno u AP Vojvodini, uhapšeno je oko 30 izvršilaca ovog krivičnog dela i identifikovane su 73 žrtve, od čega 23 u Vojvodini.

On je naglasio da je trgovina ljudima jedno od najozbiljnijih krivičnih dela u svetu, da je reč o izuzetno profitabilnom poslu za počinioce te da je oko 60 pripadnika MUP-a Srbije prošlo veoma ozbiljnu obuku za borbu sa ovim problemom i dodao da žrtve treba ohrabriti da učestvuju u sudskim procesima, jer često odustaju zbog straha od suočavanja sa okrivljenima.

Šef misije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer istakao je da su, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, oko 2,5 miliona ljudi u svetu žrtve trgovine ljudima, a da je poseban problem to što je u velikom procentu reč o deci. Naglasio je da je za ovaj problem potrebna globalna inicijativa, koja će uključiti sve nivoe vlasti, policiju i civilne organizacije. Dežer je podsetio na to da je EU ove godine donela novu direktivu za suzbijanje trgovine ljudima, kao deo globalne inicijative. Prema njegovim rečima, potrebno je pronaći korene trgovine ljudima, usvojiti sve neophodne nacionalne zakone i pomoći žrtvama. Bolja usklađenost rada svih aktera u borbi protiv trgovine ljudima veoma je važna za Srbiju, a posebno je važna reintegracija žrtava u društvo, rekao je Dežer i pohvalio usvajanje zakona i Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji.

Tokom održavanja konferencije predstavljen je i “Priručnik za poslanike o borbi protiv trgovine ljudima” koji je preveden i odštampan na sve službene jezike Skupštine AP Vojvodine zahvaljujući Zajedničkom programu IOM, UNHCR i UNODC za borbu protiv trgovine ljudima – UN.GIFT Srbija i Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine. Predstavnik Zajedničkog programa IOM, UNHCR, UNODC za borbu protiv trgovine ljudima i šef Misije IOM u Srbiji Gregoar Gudštajn naglasio je važnost uključivanja poslanika u borbu protiv trgovine ljudima. U drugom delu konferencije prisutnima su se obratili Mitar Đurašković, načelnik odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala i kriminalističko obaveštajne poslove i Koordinator Saveta za borbu protiv trgovine ljudimam Siniša Hrgić, načelnik odeljinja za strance, suzbijanje ilegalne migracije i trgovine ljudima, Policijske uprave Novi Sad, Simka Somer, sekretarka Crvenog krsta Vojvodine, Gojko Vujinović , direktor Centra za socijalni rad grada Novog Sada i Dejan Živković iz Novosadskog humanitarnog centra. O filmu „Sestre”, koji se bavi problemom trgovine ljudima, kao i o čitavom ovom projektu realizovanom uz pomoć EU, Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Vlade Republike Srbije i uz logističku podršku vladinih i nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv trgovine ljudima, govorila je producentkinja ovog filma Bojana Maljević. Ovaj film je i prikazan u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine a projekciju su posetili učenici prvog i drugog razreda Gimnazije “Isidora Sekulić” sa profesorom građanskog vaspitanja Miroslavom Košićem.