U Sremskim Karlovcima i Somboru održane trodnevne obuke

Na osnovu velike zainteresovanosti institucija, građanskih udruženja i nevladinog sektora, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine organizuju višednevne obuke pod nazivom “Mogućnost finansiranja putem EU fondova” širom pokrajine i tokom čitave radne godine. Tokom novembra, obuke su održane u Sremskim Karlovcima za prosvetne radnike Osnovne škole „23. Oktobar“ i predstavnike Udruženja za očuvanje tradicije, dok su u Somboru obuku prošli predstavnici Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj.
Polaznicima su predstavlјeni programi Evropske unije, sa akcentom na INTERREG IPA Programe prekogranične saradnje, uz detalјnije informacije o Erasmus+ programu namenjenom učenicima i nastavnicima. Na predavanju su naučili kako napisati predlog projekta, korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, teorijskim prikazom, ali i kroz vežbe. Definisali su opšti i specifične cilјeve, aktivnosti i rezultate, kao i indikatore, izvore verifikacije i rizike projekta. Poslednji dan su se upoznali sa budžetiranjem projekta, koga su kroz niz primera i praktično savladali.
Predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ APV predstavili su polaznicima INTEREG IPA programe prekogranične saradnje na koje imaju pravo konkurisanja, kao i programe Evropske unije koji su takođe dostupni za Republiku Srbiju, a samim tim i za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Cilј obuke je bio da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja. Polaznici su u okviru vežbi, napisali dva predloga projektnih ideja sa kojima imaju mogućnost da apliciraju na INTEREG IPA Programe prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Na kraju obuke, dodelјeni su im i sertifikati o uspešno završenoj obuci.