Na poziv opštine Titel, predstavnici Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine Mina Radmilović i Dražen Lovrić razgovarali su sa prisutnima o njihovim prioritetima i potrebama, kao i mogućnostima za ostvarenje tih prioriteta putem fondova Evropske unije.

Prisutnima se prvo obratio predsednik opštine Titel, Milivoj Petrović, koji je predstavio aktuelne projekte grada i istakao neophodnost za kontinuiranu edukaciju kadrova u cilju adekvatnog iskorišćenja raspoloživih sredstava. Skupu se potom obratio, Dražen Lovrić iz Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, koji je predstavio četiri prioriteta evropske strategije o Dunavu. Predstavnica Fonda Mina Radmilović prezentovala je prethodna iskustva Republike Srbije u programima prekogranične saradnje, izazove koji su postojali tokom implementacije projekata, primere dobre prakse, kao i pozive koji se očekuju tokom 2012. godine. Sa predstavnicima osnovnih i srednjih škola, direktorima javnih preduzeća i doma zdravlja dogovorena je saradnja u vidu planiranih obuka, dok su predstavnicima lokalne samouprave predstavljenje mogućnosti koje pruža Predstavništvo Vojvodine u Briselu.