FEP tura u Pećincima i Rumi

Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek i Zoran Pavić, su sa saradnikom iz Razvojne agencije Vojvodine, Živkom Planićem, dana 14.06.2018. godine, posetili opštinu Pećinci gde ih je dočekao zamenik predsednika opštine, Zoran Vojkić sa svojim saradnicima i opštinu Ruma gde su domaćini sastanka bili načelnik Opštinske uprave Dušan Ljubišić i Dragan Kosanović, šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj.
Dogovorena je jača neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa FEP-om i RAV-om, u cilju korišćenja evropskih fondova u većem obimu i privlačenju stanih investitora.
Obe opštine su u prethodnom periodu redovno aplicirale sa predlozima projekata prema evropskim fondovima sa skromnom realizacijom istih, te je zatražena pomoć od Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine prilikom implementacije EU projekata, kao i ponovno održavanje stručnih obuka. Takodje, opština Ruma je iskazala zainteresovanost za posetama predstavnika Fonda osnovnim školama radi edukacije đaka o nastanku i značaju EU.