11. juna 2018. godine, predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek i Zoran Pavić u saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine posetili su opšine Sremski Karlovci i Staru Pazova sa željom da se podstakne praćenje procesa EU integracija, kao i izgradnja i jačanje institucijalnih kapaciteta Autonomne pokrajne Vojvodine.
U Sr. Karlovcima goste je dočekao Igor Relić, rukovodilac Odeljenja za lokalno – ekonomski razvoj i privredu, a u St. Pazovi Milan Beara, zamenik predsednika opštine sa svojim saradnicima.
Dogovorena je neposredna i konstantna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa FEP-om i RAV-om, kako bi se opštine što bolje upoznale sa savremenim trendovima, pozivima i alatima koji će im pomoći u privlačenju stranih investicija sa jedne strane, a sa druge strane, u korišćenju sredstava iz evropskih fondova u što većem obimu.