Predstavnici Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine, Milan Čežek i Zoran Pavić, kao i predstavnik RAV-a Živko Planić, 15. novembra 2018. godine posetili su opštinu Titel gde ih je dočekao Dragan Božić, predsednik opštine sa svojim saradnicima i opštinu Žabalj gde su domaćini bili Milorad Trgić, koordinator i Ivana Zivčevski saradnik Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj.
Dogovorena je sveobuhvatnija neposredna saradnja predstavnika lokalnih samouprava sa FEP-om i RAV-om, u cilju korišćenja sredstava iz evropskih fondova u većem obimu i efikasnijem privlačenju stanih investicija.
U obe opštine konstatovano je nedovoljno apliciranje prema evropskim fondovima sa skromnom realizacijom istih, te je dogovorena stručna podrška kroz obuke „Mogućnost finansiranja putem EU fondova“ Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, dok je opština Titel iskazala zainteresovanost za posetama predstavnika Fonda osnovnim školama na svojoj teritoriji radi edukacije đaka o istorijatu i funkcionisanju Evropske unije.