Fond “Evropski poslovi” AP Vojvodine u Baču

Predstavnici Fonda “Evropski poslovi” AP Vojvodine Mina Radmilović i Dražen Lovrić su u Opštini Bač predstavili mogućnosti finansiranja putem EU fondova. Prisutni su imali prilike da dobiju informacije o programima Evropske unije koji će biti otvoreni u narednim mesecima, kao i o njihovim prioritetima.

Uz to, detaljno je predstavljen Program prekogranične saradnje između Srbije i Hrvatske, s akcentom na greške u prvom pozivu i šanse u predstojećem.